Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός παιδιών Ρομά, στην Δ.Ε. Άμφισσας