Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός παιδιών Ρομά, στο Δήμο Μεγαρέων