Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολισμός παιδιών Ρομά στο Δήμο Μεγαρέων