Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στο Δήμο Kορινθίων – Δ.Ε. Εξαμιλίων