Παιδιατρική Κλινική Εξέταση – Εμβολιασμός Παιδιών ρομά στο Δήμο Κορίνθου, Δ.Ε. Εξαμιλίων