Προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Κω

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2024 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στον Δήμο Κω – Δ.Ε. Αντιμάχειας – Π.Π.Ι. Αντιμάχειας.