Προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Μάνης

Στις 23 και 24 Μαρτίου 2024 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στον Δήμο Δυτικής Μάνης.