Προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Χίου

Στις 6 και 8 Απριλίου 2024 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στον Δήμο Χίου (Δ.Ε. Αμανής).