Προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Oιχαλίας

Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 το πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στον Δήμο Οιχαλίας.