Προληπτικές εξετάσεις στους Δήμους Καλύμνου, Ψερίμου & Τελένδου

Στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου 2023 το Πρόγραμμα “Υγεία για Όλους” θα πραγματοποιήσει ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στους Δήμους Καλύμνου, Ψερίμου & Τελένδου.