Πρόγραμμα των εμβολιασμών στο Δήμο Καρδίτσας- περιοχή Μαύρικα