Οδοντιατρικός έλεγχος

(Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία)

  1. Στοματολογική εξέταση με διαμόρφωση ειδικής φόρμας εξέτασης παιδιών και ενηλίκων.
  2. Οργάνωση ειδικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας εθελοντών.
  3. Εκπαίδευση και ενημέρωση των ίδιων των ωφελούμενων ομάδων, για την αναγκαιότητα προαγωγής της στοματικής υγείας.
  4. Προώθηση των περιστατικών που χρήζουν βοήθειας σε Μονάδες Υγείας.